تماس تلفنی از طریق اسکایپ فقط از ساعت 7 صبح لغایت 12 امکان پذیر میباشد