برای تماس تلفنی با مدیر وب سایت روی آیکون زیر کلیک نمایید.

Skype Me™!

توجه نمایید که برنامه

 Skype

روی کامپیوتر شما نصب شده باشد.